Privacyverklaring

Jouw gegevens zijn bij ons veilig. Hier lees je hoe wij om gaan met jouw gegevens, social media, e-mails en cookies.

Wij behandelen

jouw gegevens

met zorg en aandacht

- Herberg Thuis

Privacyverklaring

Herberg Thuis (hierna ook te noemen: “we”, “wij” of “ons”), gevestigd aan Bedrijfsadres, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van Herberg Thuis, www.herbergthuis.nl. Herberg Thuis neemt de privacy van de gebruikers en Buddies van het platform zeer serieus en spant zich in om jouw privacy te beschermen.

Inhoudsopgave

Artikel 1: Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
Artikel 2: Privacyverklaring alle bezoekers
Artikel 3: Gebruik van Cookies
Artikel 4: Privacyverklaring voor contact
Artikel 5: Privacyverklaring voor gebruiker
Artikel 6: Privacyverklaring voor de Buddie
Artikel 7: E-mailnieuwsbrief
Artikel 8: Reclame per post
Artikel 9: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Artikel 10: Hoelang we persoonsgegevens bewaren
Artikel 11: Geautomatiseerde besluitvorming
Artikel 12: Delen van persoonsgegevens met derden
Artikel 13: Andere websites
Artikel 14: Misbruik, beveiligingslek en overige meldingen of klachten

Artikel 1: Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Herberg Thuis verwerkt je persoonsgegevens op basis van tenminste een van de volgende wettelijke grondslagen:

Herberg Thuis verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Artikel 2: Privacyverklaring voor alle bezoekers Herberg Thuis

Je kan onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. We slaan alleen toegangsgegevens op in zogenaamde serverlogbestanden. Bijvoorbeeld de datum en tijd van het aanroepen van de website, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de provider. Deze gegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de website te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Echter kunnen wij niet achterhalen welke persoon onze website bezocht heeft.

Artikel 3: Gebruik van Cookies

Herberg Thuis maakt gebruik van noodzakelijke en indien je daar toestemming voor geeft analytische en tracking cookies. Uitgebreide uitleg over het gebruik van Cookies vind je in onze Cookieverklaring. Klik hier om de Cookieverklaring te openen.

Artikel 4: Privacyverklaring voor contact met Herberg Thuis

Herberg Thuis verzamelt persoonlijke gegevens wanneer je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via het contactformulier, e-mail of per telefoon. De gegevens die verzameld worden kan je zien op de betreffende invoerformulieren. In het algemeen gaat het om je naam, e-mailadres, telefoonnummer en een door jou bijgevoegde opmerking (optioneel). Deze gegevens gebruiken wij om in contact met jou te komen. Bij telefonisch contact maken wij een aantekening in ons CMS-systeem zodat wij je in de toekomst zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Artikel 5: Privacyverklaring voor gebruiker

Wanneer je als gebruiker een kennismaking of afspraak boekt met een Buddie verzamelt Herberg Thuis de volgende persoonsgegevens en informatie. Deze informatie is noodzakelijk om de door jou bestelde diensten te kunnen uitvoeren. De informatie wordt opgeslagen in je gebruikersprofiel waar je zelf de informatie kan aanpassen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Identiteits- en contactgegevens, zoals voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres waar de Buddie komt werken, adres voor de factuur. Indien van toepassing ook voornaam, achternaam en geboortedatum van degene voor wie je een Buddie zoekt.
 2. Bank- en betalingsgegevens, zoals rekeninghouder, bankrekeningnummer/ IBAN, bankidentificatienummer.
 3. De reden voor het boeken van een kennismaking (optioneel).
 4. De gemaakte onderlinge (in)formele afspraken tussen jou en de Buddie. Indien van toepassing de bijzonderheden van de cliënt (zoals allergieën, dieetwensen en dergelijke), jouw voorkeur over hoe de Buddie in de woning komt (ben je zelf thuis of als de Buddie al eerder is geweest door een derde), eventuele aanwezigheid van huisdieren, et cetera.
 5. De reden van de geboekte afspraak (optioneel), de duur van de geboekte afspraken in uren en informatie over de eenmaligheid of herhaling van de afspraken.
 6. Het tijdstip van het aanmaken van een gebruikersprofiel.
 7. Overige gegevens, zoals IP-adres, login-gegevens, navigatiegedrag, internetbrowser en apparaat type.
 8. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 9. Herberg Thuis verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: gezondheidsinformatie van de persoon voor wie een Buddie geboekt wordt.
Herberg Thuis gebruikt deze gegevens voor het faciliteren van een kennismaking tussen jou en de Buddie. Wanneer deze kennismaking leidt tot het sluiten van een Buddie-overeenkomst tussen jou en de Buddie gebruikt Herberg Thuis de gegevens in je gebruikersprofiel voor de volgende doeleinden:

Afspraken die je geboekt hebt worden opgeslagen door Herberg Thuis. Dit wordt samen met de facturen opgeslagen in je gebruikersprofiel. Zodat je deze informatie later ook in kan zien. Tevens kan je in de informatie in je gebruikersprofiel altijd wijzigen. Wanneer je jouw gebruikersprofiel wilt verwijderen kan je dit aangeven door te mailen naar info@herbergthuis.nl. Herberg Thuis zal je gegevens blokkeren en definitief verwijderen.

Wij kunnen telefonisch contact met je opnemen om je te assisteren bij het maken van een boeking, om onze diensten persoonlijk toe te lichten of vragen te beantwoorden.

Herberg Thuis vraagt om een beoordeling te geven over je ervaring met de Buddie. Dit kan telefonisch, per mail of via het platform gevraagd worden. Wanneer je een beoordeling geeft verzamelt, verwerkt en gebruikt Herberg Thuis de door jou ingevulde of telefonisch doorgegeven gegevens om deze te tonen op het platform.

Artikel 6: Privacyverklaring voor de Buddie

Wanneer je als Buddie aanmeldt op het platform verzamelt, verwerkt en gebruikt Herberg Thuis de volgende persoonsgegevens en informatie. Deze informatie is noodzakelijk om een match en eventueel een Buddie-overeenkomst tussen jou als Buddie en een gebruiker tot stand te brengen:

 1. Identiteits- en contactgegevens, zoals voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, straat, postcode, huisnummer en woonplaats.
 2. Bank- en betalingsgegevens, zoals rekeninghouder, bankrekeningnummer/ IBAN, bankidentificatienummer.
 3. Informatie over je werktijden en werkgebied, je referenties, je (levens)ervaring, opleiding(en), je aanbod van diensten, je hobby’s en je interesses. Alsook, wanneer je deze aantoonbaar hebt, informatie je over Verklaring Omtrent Gedrag en/of je EHBO-diploma. Daarnaast schrijven wij op basis van het intakegesprek een profieltekst. Na jouw expliciete toestemming plaatsen we deze op jouw profiel.
 4. Je profielfoto. De profielfoto wordt pas na jouw expliciete toestemming openbaar gemaakt.
 5. De gemaakte onderlinge (in)formele afspraken tussen jou en de gebruiker. Indien van toepassing de bijzonderheden van de cliënt (zoals allergieën, dieetwensen en dergelijke), uitleg over hoe jij de woning in komt (is de mantelzorger thuis of als je al eerder geweest bent door een derde), eventuele aanwezigheid van huisdieren, et cetera.
 6. De reden van de geboekte afspraken, de duur van de door jou uitgevoerde afspraken in uren en informatie over de eenmaligheid of herhaling van de afspraken.
 7. Het tijdstip van het aanmaken van een Buddie-profiel.
 8. Overige gegevens, zoals IP-adres, login-gegevens, navigatiegedrag, internetbrowser en apparaat type.
 9. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
Wanneer je jouw Buddie-profiel wilt verwijderen kan je dit aangeven door te mailen naar info@herbergthuis.nl. Herberg Thuis zal je gegevens blokkeren en definitief verwijderen.

Artikel 7: Gebruik van gegevens bij aanmelding voor de e-mailnieuwsbrief

Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief gebruiken wij de door jou verstrekte gegevens om je regelmatig onze emailnieuwsbrief toe te sturen. Afmelden voor de nieuwsbrief is op elk moment mogelijk en kan door te mailen naar info@herbergthuis.nl of via een link in de nieuwsbrief.

Artikel 8: Gebruik van gegevens voor reclame per post en je recht op bezwaar

Wij behouden ons het recht om je voor- en achternaam en postadres te gebruiken om je per post interessante aanbiedingen en informatie over onze dienstverlening te sturen. Je kan te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van je gegevens voor deze doeleinden. Dit doe je door te mailen naar info@herbergthuis.nl.

Artikel 9: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Herberg Thuis en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je bezitten in een computerbestand naar jou of naar een andere, door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@herbergthuis.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek, en maximaal binnen vier weken. Wanneer je niet tevreden bent over de verwerking van je persoonsgegevens of over de informatie die je daarover hebt gekregen dan vernemen wij dat graag per e-mail. Je kunt ons bereiken via info@herbergthuis.nl.

Artikel 10: Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Herberg Thuis bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Potentiële klanten. Maximaal 2 jaar. Indien een potentiële klant binnen een jaar geen klant wordt, verwijderen wij de gegevens.
 • Financiële gegevens klanten. Minimaal 7 jaar. Het is wettelijk verplicht om deze data 7 jaar op te slaan.
 • Buddies. Wij slaan de gegevens op tot maximaal 1 jaar na het afmelden als Buddie.
 • Potentiële Buddie. Maximaal 1 jaar. Indien een potentiële Buddie geen Buddie wordt, verwijderen wij de gegevens.
 • Werknemer. Wij slaan de gegevens op tot maximaal 1 jaar na het uit dienst treden.
 • Potentiële werknemer. Wij slaan de gegevens op tot er een besluit is genomen over het wel of niet in dienst treden.
 • Artikel 11: Geautomatiseerde besluitvorming

  Onder geautomatiseerde verwerking vallen besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Herberg Thuis) tussen zit. Herberg Thuis neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

  Herberg Thuis gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Rual: Wij gebruiken Rual als CMS (content management system) voor onze website. Wij slaan de gegevens die wij via contactformulieren van je ontvangen op binnen Rual. Ook slaan we jouw boekingen, profielgegevens en handelingen op in Rual. Uiteraard is ons Rual-CMS beveiligd met SSL (encryptie) en hebben alleen bevoegde medewerkers toegang tot ons CMS.
 • Office365: Hiermee versturen wij e-mail en delen we documenten.
 • Artikel 12: Delen van persoonsgegevens met derden

  Herberg Thuis verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de gebruikersovereenkomst met je, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Herberg Thuis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Artikel 13: Andere websites

  Onze website bevat links naar andere websites. Dit kunnen onze klanten, partners, YouTube-video’s of andere websites zijn. Ons privacy beleid is alleen van toepassing op de Herberg Thuis -websites. Wanneer je deze links naar andere websites gebruikt, dien je hun privacy beleid te raadplegen als je er volledig van op de hoogte wil zijn hoe zij omgaan met je persoonsgegevens.

  Artikel 14: Misbruik, beveiligingslek en overige meldingen of klachten

  Wij willen je vragen om misbruik van onze website (spam of spoof e-mails) te melden door een e-mail te sturen naar info@herbergthuis.nl. Indien je denkt dat je een beveiligingslek ontdekt hebt op Herberg Thuis of indien je van mening bent dat de privacyverklaring van Herberg Thuis niet juist of volledig is, willen we je vragen om direct een melding te maken met een gedetailleerde toelichting via info@herbergthuis.nl. Wij zullen de melding onderzoeken en, indien nodig, binnen een maand maatregelen treffen.

  Wanneer je niet tevreden bent over de verwerking van je persoonsgegevens of over de informatie die je daarover hebt gekregen dan vernemen wij dat graag per e-mail. Je kunt ons bereiken via info@herbergthuis.nl. Herberg Thuis wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan door op deze link te klikken.

  Team

  Heb je naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op. Zo niet, nodig ik je van harte uit om op zoek te gaan naar een Buddie.

  Neem contact op